Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych dr Anna Wypych–Stasiewicz

Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki
91-403 Łódź, ul. Tamka 12
tel. (042) 635 57 87
e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl