Program studiów

Zajęcia prowadzone będą w 3 blokach. Program studiów podyplomowych przewiduje 204 godziny podzielone na 54 godziny wykładu, 72 godzin ćwiczeń, 16 godzin e – learning, 60 godzin praktyk.

 

 • Chemia ogólna – 16 godzin w tym 8 godzin wykładu i 8 godzin konwersatorium
 • Chemia nieorganiczna – 16 godzin w tym 8 godzin wykładu i 8 godzin konwersatorium
 • Chemia organiczna – 16 godzin w tym 8 godzin wykładu i 8 godzin konwersatorium
 • Chemia w praktyce – chemia kosmetyczna – 16 godzin w tym 8 godzin wykładu
  i 8 godzin konwersatorium
 • Chemia w praktyce – chemia środowiska – 10 godzin wykładu
 • Praca merytoryczna z uczniem zdolnym – 10 godzin wykładu

 • Dydaktyka chemii – 4 godziny wykładu
 • Dydaktyka chemii – 16 godzin ćwiczeń metodycznych
 • Dydaktyka chemii – 24 godziny laboratorium
 • Dydaktyka Chemii – 16 godzin e-learning

 • Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (30 godzin praktyk ciągłych)
 • Praktyki pedagogiczne w szkole ponadpodstawowej (30 godzin praktyk ciągłych)

Regulamin i program praktyk (do pobrania)