Rada programowa, wykładowcy

Rada programowa

dr hab. Robert Zakrzewski prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii – przewodniczący rady programowej, Prodziekan Wydziału Chemii ds. studenckich i Jakości Kształcenia
dr Anna Wypych–Stasiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii – kierownik studiów podyplomowych, Pełnomocnik Rektora UŁ ds. studenckich praktyk zawodowych i kształcenia nauczycieli
mgr Małgorzata Kozieł doradca metodyczny z chemii, Łódź
mgr Beata Kupis Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – kierownik pracowni egzaminów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
mgr Renata Tatara dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu

Wykładowcy

dr hab. Grzegorz Andrijewski prof. UŁ Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki
dr hab. Grażyna Chwatko Katedra Chemii Środowiska
dr Anna Wypych–Stasiewicz Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki
dr Aleksandra Szcześniak Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki
dr Małgorzata Domagała Katedra Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
mgr Ewa Stronka–Lewkowska Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki